Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU - SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ constituie o decizie strategică a echipei manageriale a MARINEX SRL

Asigurarea calităţii presupune implicarea întregii echipe manageriale în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii unei sistem de management integrat prin:

  • Menţinerea şi ameliorarea SMI, conform SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005, OHSAS 18001 : 2007;
  • Utilizarea în cadrul serviciilor furnizate de materiale „prietenoase” mediului şi promovarea de soluţii cu impact redus asupra mediului;
  • Dotarea cu echipamente performante şi de strictă necesitate;
  • Formarea şi instruirea personalului privind respectarea prevederilor contractuale de executare a lucrărilor (termen de execuţie, calitate, costuri etc.) şi în vederea gestionării sistemului de management integrat;
  • Dezvoltarea abilităţilor personalului în comunicarea cu clienţii;
  • Controlul operaţional în vederea reducerii impactului asupra mediului şi a riscului pentru sănătatea şi securitatea în muncă;
  • Reducerea / eliminarea numărului de accidente / incidente de muncă;
  • Executarea lucrărilor după principiul „bine (corect) de prima dată”.
SC MARINEX SRL
str. Livezii, nr. 35C
Alba Iulia, România
Google+Facebook