Proiect POCU 154155

Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs
Categorii
Achiziții

Achiziție echipamente IT si tehnologice si pachete licențe sistem operare + editare documente (204/22.09.2022)

Obiectul achiziției: Furnizare echipamente IT și tehnologice si pachete licențe sistem operare + editare documente aferente membrilor echipei în cadrul proiectului: “Creșterea ocupǎrii, precum și îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155, respectiv planificarea, organizarea si derularea programului de mediere. Cod CPV 30000000-9 – Echipament informatic șiaccesorii de birou, cu excepția mobilierului […]

Categorii
Achiziții

Achiziție servicii furnizare curs gestiunea deșeurilor (192/19.09.2022)

Obiectul achiziției: Furnizare servicii furnizare curs gestiunea deșeurilor – (neacreditat ANC) în cadrul proiectului: “Creșterea ocupǎrii, precum și îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155, respectiv planificarea, organizarea si derularea programului de mediere. Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională; Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente Valoarea totala estimata: 114.240,00 lei Ofertele […]

Categorii
Achiziții

Achiziție servicii organizare și derulare program de mediere (90/22.08.2022)

Obiectul achiziției: Servicii organizare si derulare program de mediere în cadrul proiectului: “Creșterea ocupǎrii, precum și îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155, respectiv planificarea, organizarea si derularea programului de mediere. Cod CPV 79610000-3- Servicii de plasare de personal, pentru participanții din grupul țintă Valoarea totala estimata: 452.200,00 lei Ofertele se depun […]

Categorii
Achiziții

Achiziție Servicii creare si întreținere platforma e-learning (78/21.08.2022)

Obiectul achiziției: Servicii creare si întreținere platforma e-learning în cadrul proiectului: “Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs” , cod SMIS 154155, respectiv serviciu de analiza si planificare strategie, instalare si dezvoltare de funcționalități platforma, personalizare aspect si design platforma, structurare platforma de învățare, dezvoltare conținut e-learning, serviciu de gestionare tehnica […]

Categorii
Achiziții

Achiziție pachete licențe sistem operare + editare documente (40/05.08.2022)

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare pachete licențe sistem operare + editare documente aferente membrilor echipei în cadrul proiectului: ”Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155. Cod CPV: 48783000-0 – Pachete software pentru managementul conținutului Valoarea estimată: 6.545,00 lei. Ofertanții interesați de procedura de achiziție vor depune oferta […]

Categorii
Achiziții

Achiziție echipamente IT și tehnologice (39/05.08.2022)

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare echipamente IT și tehnologice în cadrul proiectului: ”Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155. Cod CPV: 30000000-9 – Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software. Valoarea estimată: 34.396,95 lei. Ofertanții interesați de procedura de achiziție vor […]

Categorii
Achiziții

Achiziție pachete licențe sistem operare + editare documente

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare pachete licențe sistem operare + editare documente aferente membrilor echipei în cadrul proiectului: ”Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155 Cod CPV: 48783000-0 – Pachete software pentru managementul conținutului, Valoarea estimată: 6.545,00 lei. Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se […]

Categorii
Achiziții

Achiziție echipamente IT și tehnologice

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare echipamente IT și tehnologice în cadrul proiectului: ”Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs”, cod SMIS 154155 Cod CPV: 30000000-9 – Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software Valoarea estimată: 34.396,95 lei. Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat […]