Proiect POCU

Categorii
Achiziții

Anunț achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA in conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene
Denumire solicitant: MARINEX SRL
Adresa: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România
E-mail: scmarinexsrl@yahoo.com
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educație şi competențe
Obiectivul specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Denumirea achizitiei: Achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului “Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019
Locul de livrare al produselor: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România
Tipul contractului: contract de furnizare, durata 2 luni
Valoarea totala estimata: 166.336,84 lei fara TVA, respectiv 197.940,84 lei cu TVA. Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta. Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat. Ofertele vor fi depuse pana la data de 18/11/2020 ora 15:00 la adresa Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România.
Participarea la procedura: Pentru participarea la procedura, ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la scmarinexsrl@yahoo.com.