Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Am finalizat cu succes primul stagiu de practică din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”!

În luna mai s-a finalizat cu succes primul stagiu de practică organizat în cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Mulțumim pentru participare elevilor clasei a X-a calificarea zidar-pietrar-tencuitor de la Liceul Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia. […]

Categorii
Practică Progres

Interviuri în șantier cu elevii practicanți

Întrebare: Cum ți se pare stagiul de practică organizat în cadrul proiectului?Alexandru: Mi se pare interesant să am ocazia să lucrez pe un șantier așa de mare și de complex. Întrebare: Ți se pare util? Ai recomanda și altor elevi practica pe șantier?Alexandru: Da, mi se pare util sa aplic ceea ce învăț la școală. […]

Categorii
Progres

Promovarea proiectului ” Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru” în cadrul întâlnirilor de promovare a Învățământului profesional tehnic și dual Un nou început”

Cunoscând nevoile acute de forță de muncă ale agenților economici din județ, Consiliul Județean Alba are ca domeniu prioritar educația și formarea profesională, acordând un interes sporit promovării învățământului profesional și tehnic care, din păcate, nu are impactul dorit în rândul tinerilor. Astfel, începând cu anul 2019 a fost inițiat proiectul Învățământul profesional tehnic și dual […]

Categorii
Consiliere Progres

Orientare și consiliere profesională pentru elevii Liceului Tehnologic Dorin Pavel – aprilie 2021

Încă din luna ianuarie, elevii Liceului Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia acceptați în grupul țintă al proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru” au început sesiunile de orientare și consiliere profesională. În cadrul sesiunilor individuale și de grup, elevilor le sunt aplicate teste cu scopul evaluării […]