Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Grupele 9, 10 și 11 au finalizat cu succes stagiul de practică din cadrul proiectului

Pe parcursul lunii septembrie, elevii din grupele 9, 10 și 11 au finalizat cu succes activitățile din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Mulțumim pentru participare elevilor clasei a X-a și a XI-a calificarea zugrav, ipsosar, vopsitor, […]

Categorii
Practică Progres

Progres stagii practică – luna septembrie 2021

Activitatea de practică din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru” a continuat și în luna septembrie pe șantierele de lucru MARINEX SRL. În luna septembrie, au fost organizate 10 zile de practică la care au luat parte un număr de 4 grupe, cuprinzând 45 de […]

Categorii
Evaluare

Listele cu persoanele selectate în grupul țintă al proiectului – septembrie 2021

Au fost publicate listele cu elevii acceptați în grupul țintă în luna septembrie 2021. Aceștia și-au manifestat interesul față de proiect, au completat documentele de înregistrare pe care le-au predat Expertului Grup Țintă spre verificare, au susținut un interviu de acceptare la practică cu Expertul Stagii Practică. În urma acestor etape, ei au fost acceptați […]

Categorii
Progres

Continuă recrutările pentru grupul țintă al proiectului în luna septembrie 2021

Până la finalul lunii august, au fost recrutați un număr de 104 de elevi cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Centru care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil în domeniul construcțiilor. Astfel, pentru întregirea grupului țintă, continuăm recrutările până la atingerea numărului de 185 de elevi care vor beneficia de activitățile proiectului. Dacă […]