Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Primele grupe de elevi din grupul țintă al proiectului au început stagiile de practică pe șantier – februarie 2021

După conceperea etapelor şi mecanismelor de organizare şi derulare a stagiilor de practică, încheierea convenţiei de practică cu Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia, recrutarea şi selectarea elevilor din grupul ţintă s-a trecut la etapa practică de învăţare pe şantierele SC MARINEX SRL, beneficiarul proiectului.

În data de 22 februarie 2021, conform calendarului de practică, realizat în colaborare cu cadrele didactice ale partenerului, Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel”, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba şi al Direcției de Sănătate Publică Alba, primele 2 grupe de elevi selectaţi în grupul ţintă au început învăţarea practică a meseriilor pentru care se pregătesc, respectiv: zidar, pietrar, tencuitor.

 În prima zi, cei 11 de elevi, împărțiți în 2 grupe au primit echipamentele de protecţie şi au fost instruiţi privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă (SSM) şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor (PSI).

Atelierele de practică se vor desfăşura pe o perioadă de 23 de zile, aproximativ 6 ore pe zi, iar durata lor va fi cel puţin egală cu cea prevăzută în planurile de învăţământ pentru fiecare calificare profesională/specializare, conform metodologiilor specifice. De asemenea, li s-a prezentat şi procedura privind regulile de interacțiune, acțiune și comportament recomandate la locurile de practică în timpul pandemiei de COVID-19.

Atelierele de practică se desfăşoară pe o perioadă de 23 de zile, aproximativ 6 ore pe zi, iar durata lor va fi cel puţin egală cu cea prevăzută în planurile de învăţământ pentru fiecare calificare profesională/specializare, conform metodologiilor specifice.

Până la finele proiectului, 185 de elevi vor efectua stagii de practică relevante pentru integrarea lor pe piaţa muncii. Alte beneficii atribuite implementării proiectului sunt: realizarea în urma consilierii a unui traseu profesional şi a unui profil psiho-ocupaţional pentru 185 de elevi incluşi în grupul ţintă şi crearea unei conexiuni pe termen lung între entitatea de învăţământ cu profil tehnologic şi mediul privat, în scopul valorificării parteneriatelor încheiate şi a corelării educaţiei cu cerinţele pieţei.