Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Progres stagii practică – luna aprilie 2022

Continuăm practica din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”. Aceasta s-au desfășurat atât pe șantierele Marinex SRL, cât și la sediul firmei.

Astfel, în luna aprilie, au fost organizate 3 zile de practică la care au luat parte un număr de 6 grupe, cuprinzând 27 elevi. Dintre acestea, 2 grupe cuprind elevi care au început luna aceasta stagiul de practică. Ei au participat la instruirea cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență. Instruirea s-a desfășurat atât în clasă cât și pe șantier. Elevii au primit echipamentul personal de protecția muncii și au învățat cum să îl utilizeze în mod corect.

Pe șantierele de lucru, aceștia au avut ocazia să învețe de la muncitorii experimentați ai companiei și să își pună cunoștințele în practică sub supravegherea tutorilor de practică, a expertului stagii practică și a cadrelor didactice supervizoare. În fiecare zi de practică, aceștia au primit pachete cu hrană caldă la prânz.

Practica va continua și luna următoare.