Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Progres stagii practică – luna august 2021

Activitatea de practică din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru” a continuat și în luna august pe șantierele de lucru MARINEX SRL.

În luna august, au fost organizate 10 zile de practică la care au luat parte un număr de 7 grupe, cuprinzând 59 de elevi. Aceștia au avut ocazia să învețe de la muncitorii experimentați ai companiei și să își pună cunoștințele în practică sub supravegherea tutorilor de practică, a expertului stagii practică și a cadrelor didactice supervizoare.

Elevilor care au finalizat cele 23 de zile de practică prevăzute în proiect le dorim mult succes în continuare, iar pe restul, îi așteptăm cu drag și luna următoare pe șantierele companiei pentru a descoperi noi taine din domeniul construcțiilor.