Proiect POCU 131019

Categorii
Practică Progres

Progres stagii practică – luna iunie 2022

Continuăm practica din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”. Aceasta s-au desfășurat atât pe șantierele Marinex SRL, cât și la sediul firmei.

Astfel, în luna iunie, au fost organizate 10 zile de practică la care au luat parte un număr de 6 grupe, cuprinzând 30 elevi. Pe șantierele de lucru, aceștia au avut ocazia să învețe de la muncitorii experimentați ai companiei și să își pună cunoștințele în practică sub supravegherea tutorilor de practică, a expertului stagii practică și a cadrelor didactice supervizoare. În fiecare zi de practică, aceștia au primit pachete cu hrană caldă la prânz.

Practica în cadrul proiectului se va finaliza în luna iulie 2022.