Proiect POCU 131019

Categorii
Egalitate de șanse Progres

Sesiunile privind discriminarea socio-profesională și egalitatea de șanse desfășurate în cadrul proiectului s-au finalizat

În perioada ianuarie 2021 – mai 2022 un număr de 185 de elevi de la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia și Liceul Tehnologic Aius, cuprinși în grupul țintă al proiectului, au participat la sesiunile de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse și discriminarea socio-profesională.

Activitatea a constat în susținerea unor prezentări de grup și desfășurarea unor discuții interactive, în vederea promovării principiilor egalității de șanse și a nediscriminării în mediile sociale și profesionale. De asemenea au fost abordate subiecte relevante pentru integrarea pe piața muncii respectiv, egalitatea de gen la locul de muncă, egalitatea de șanse pe piața muncii, etica la locul de muncă, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminării la locul de munca și abordări adecvate în situații de discriminare.

La final s-a aplicat un exercițiu de feedback pentru fixarea cunoștințelor și s-a completat un chestionar de evaluare a sesiunii.
Mulțumim elevilor pentru prezență și sperăm că le vor fi de folos cunoștințele acumulate.