Categorii
Media

Conferința de lansare a proiectului

La conferinţa de lansare a proiectului “Orientare profesională şi stagii de practică în domeniul construcţiilor pentru elevii din regiunea Centru” , care a avut loc în data de 04 noiembrie 2020, începând cu ora 11:00 pe terenul de sport al Liceului Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia, a participat un număr de 20 de persoane, în condiții de maximă siguranță sanitară, asigurate de reprezentanţii SC MARINEX SRL, beneficiar al proiectului cofinanţat din Fondul Social European şi din bugetul de stat prin POCU 2014-2020. Acţiunea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor administraţiei publice judeţene, locale, ai presei, ai echipei de proiect şi ai partenerilor de stagii de practică.

După prezentarea proiectului de către domnul ing. Igna-Boţa Marian, manager de proiect, subiectul fiind unul de mare interes pentru judeţul Alba, au dorit să intervină în discuţiile ulterioare, domnul Nicolaie Moldovan, reprezentant al Parlamentului European, domnul Ion Dumitrel, președinte al Consiliului Județean Alba, domnul Gabriel Pleșa, primar al municipiului Alba Iulia, domnul Cornel Sandu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Alba si doamna Popa Jana, director al Liceului Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia. Toți vorbitorii au salutat implementarea de către un agent economic cu experiență in domeniul construcțiilor a unui proiect care are ca scop pregătirea practica a elevilor din clasele cu diverse specializări in construcții, întrucât județul Alba are nevoie de oameni bine pregătiți într-un sector atât de important pentru dezvoltarea economica a zonei noastre.