Proiect POCU 131019

Despre

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: “Educaţie şi competenţe”

Cod apel POCU/633/6/14: “Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învățământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”

Titlul proiectului: “Orientare profesională şi stagii de practică în domeniul construcţiilor pentru elevii din regiunea Centru” 

Număr contract: POCU/633/6/14/131019