Proiect POCU 131019

Descrierea proiectului

Scopul proiectului este creşterea participării elevilor din învăţământul secundar superior şi terţiar non-universitar din regiunea Centru la programe de învăţare la locul de muncă şi dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere şi orientare profesională pentru 185 de elevi din unităţile de învăţământ cu profil în domeniul construcțiilor.

Proiectul va fi finanţat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU).

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 10 septembrie 2020 – 9 septembrie 2022 şi are o valoare totală de 2.375.756,25 lei. Finanţarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.256.968,45 lei.

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Centru care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ cu profil în domeniul construcţiilor. Pentru selecţia grupului ţintă şi respectarea indicatorilor programului, Solicitantul va iniţia demersurile de încheiere a contractelor de colaborare cu aceste instituţii de învăţământ secundar superior şi terțiar non-universitar în vederea încheierii convenţiilor de practică ulterior.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice, grupul ţintă este reprezentat de persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie/FP – 185 elevi, din care din mediul rural – 15 elevi şi persoane de etnie romă – 4 elevi.

Parteneriatele încheiate între unităţile de învăţământ şi Solicitant pentru derularea stagiilor de pregătire excedă cu cel puţin un an şcolar durata de implementare a proiectului şi includ măsuri concrete privind ocuparea tinerilor din grupul ţintă.