Proiect POCU 131019

Echipa de proiect

Igna-Boța Marian – Manager proiect
Popa Jana – Expert Grup Țintă
Șuster Dan-Aurelian – Expert Stagii Practică
Popa Ioana Raluca – Tutore de Practică
Baldea Teodora – Tutore de Practică