Proiect POCU 131019

Justificarea proiectului

Principalele probleme care justifică intervenţiile propuse în prezentul proiect sunt:

  1. Nevoia de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor;
  2. Nevoia de corelare a competenţelor dobândite în timpul şcolii cu cerinţele pieţei muncii;
  3. Nevoia de consiliere şi orientare în carieră a tinerilor;
  4. Nivelul scăzut al ocupării în rândul tinerilor în regiunea Centru;
  5. Gradul ridicat de discriminare în România şi lipsa educaţiei în promovarea nediscriminării – tineri discriminaţi din motive de vârstă, gen, etnie, cetăţenie, orientare sexuală.