Proiect POCU 131019

Obiective și Activități

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. OS1 – Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere şi orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse pe piaţa muncii pe o perioadă de 17 luni;

2. OS2 – Facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practică dezvoltat prin proiect pe o perioadă de 19 luni.