Proiect POCU

Categorii
Achiziții

Furnizare pachet consumabile construcții pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare pachet consumabile construcții pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 44100000-1 – Materiale de construcții si articole conexe.

Pachetele consumabile construcții pentru 185 elevi care fac obiectul achiziției sunt necesare derulării activității A.6. – Furnizarea de stagii de practică, Subactivitatea A. 6.3. – Susținerea și derularea stagiilor de practică.

Valoarea estimata: 210,00 lei fără TVA / set, respectiv 38.850,00 lei fără TVA.

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele este Mun. Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud. Alba, cod poștal 510170, România, sau prin email la adresa: scmarinexsrl@yahoo.com.