Proiect POCU 131019

Categorii
Consiliere Egalitate de șanse Progres

Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională și susținerea sesiunilor de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională

Elevii selectaţi în grupul ţintă până la finele proiectului, beneficiază de un proces de asistare specializată în domeniul consilierii şi orientării profesionale şi de sesiuni de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesională. Prin serviciile de consiliere şi orientare profesională se urmărește conturarea unui profil profesional şi personal pentru fiecare elev inclus în grupul ţintă. Aceasta […]

Categorii
Achiziții

Servicii de consiliere și orientare profesională pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Servicii de consiliere și orientare profesională pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 79634000-7 – Servicii de ocupare şi orientare profesională. Serviciile de consiliere și orientare profesională care fac obiectul achiziției sunt […]

Categorii
Achiziții

Servicii de catering pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Servicii de catering pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 55520000-1 – Servicii catering. Serviciile de catering, respectiv hrana pentru cei 185 de elevi beneficiari participanţi la stagiile de practica pe o […]

Categorii
Achiziții

Furnizare pachet consumabile construcții pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare pachet consumabile construcții pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 44100000-1 – Materiale de construcții si articole conexe. Pachetele consumabile construcții pentru 185 elevi care fac obiectul achiziției sunt necesare derulării […]

Categorii
Achiziții

Furnizare seturi echipamente de protecție pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Furnizare seturi echipamente de protecție pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 18143000-3 Echipamente de protecție. Echipamentele de protecție pentru 185 elevi care fac obiectul achiziției sunt necesare derulării activității A.6. – […]

Categorii
Proceduri

Metodologia de identificare, selecţie şi recrutare a grupului ţintă

Prezenta metodologie este realizată în vederea identificării, recrutării şi monitorizării grupului ţintă în cadrul proiectului „Orientare profesională şi stagii de practică în domeniul construcţiilor pentru elevii din regiunea Centru”.Documentul ce poate fi descărcat mai jos conţine informaţii privind: Prezentarea generală a proiectului şi a obiectivelor sale Criteriile de selecţie a persoanelor aparţinătoare grupului ţintă Conţinutul […]

Categorii
Media

Conferința de lansare a proiectului

La conferinţa de lansare a proiectului “Orientare profesională şi stagii de practică în domeniul construcţiilor pentru elevii din regiunea Centru” , care a avut loc în data de 04 noiembrie 2020, începând cu ora 11:00 pe terenul de sport al Liceului Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia, a participat un număr de 20 de persoane, […]

Categorii
Achiziții

Anunț achiziție echipamente tehnologice în cadrul proiectului

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA in conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europeneDenumire solicitant: MARINEX SRLAdresa: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, RomâniaE-mail: scmarinexsrl@yahoo.comProiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020Axa prioritară […]