Proiect POCU 131019

Politică de confidențialitate

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) este aplicat în cadrul acestui site după cum urmează:

Cine prelucrează datele personale?

Operatorul este MARINEX SRL, cu sediul în Str. Livezii, Nr. 35C, 510170 Alba Iulia, România, Tel: 0258.831.576, Fax: 0358.566.985, Mobil: 0744.510.940, Email: scmarinexsrl@yahoo.com, Web: www.marinex-constructii.ro, persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/79/1993 și CIF RO 3276214.

Ce date personale prelucrăm

Grupul țintă

 • Date de identificare ale persoanelor: nume şi prenume, adresă domiciliu, adresă email, codul numeric personal, număr de telefon, gen, vârstă, etnie.
 • Date privind situaţia pe piaţa forţei de muncă
 • Date privind nivelul de educaţie / studii
 • Apartenenţă la un grup minoritar.

Media

Imagini, fotografii și video cu persoanele participante la conferințele de presă, cursuri și alte activități organizate în cadrul proiectului.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact precum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Care sunt scopurile prelucrării datelor personale

Implementarea proiectului “Orientarea profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”, număr contract: POCU/633/6/14/131019.

Care sunt destinatarii datelor personale

Operatorul, partenerii săi, autorități publice sau organe judiciare.

Cât timp îți păstrăm datele

Toată durata de implementare a proiectului și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

 • Dreptul de acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale sau o copie a acestor date;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări prin email la adresa de email a operatorului.