Proiect POCU

Categorii
Practică Progres

Progres stagii practică – luna ianuarie 2022

În luna ianuarie 2022 a continuat activitatea de practică din cadrul proiectului ”Orientare profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat atât la sediul companiei, cât și pe șantierele de lucru MARINEX SRL.    

Au fost organizate 10 zile de practică la care au luat participat 29 de elevi, organizați în grupe. Dintre acestea, 2 grupe cuprind elevi care au început luna aceasta stagiul de practică. În primele zile de practică ei au participat la instruirea cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență. Instruirea s-a desfășurat atât în clasă cât și pe șantier. Elevii au primit echipamentul personal de protecția muncii și au învățat cum să îl utilizeze în mod corect.

Pe șantierele de lucru, aceștia au avut ocazia să învețe de la muncitorii experimentați ai companiei și să își pună cunoștințele în practică sub supravegherea tutorilor de practică, a expertului stagii practică și a cadrelor didactice supervizoare. În fiecare zi de practică, aceștia au primit pachete cu hrană caldă la prânz.

Îi așteptăm cu drag și luna următoare pe șantierele companiei pentru  finaliza stagiile de practică.