Proiect POCU

Categorii
Achiziții

Servicii de catering pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Servicii de catering pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 55520000-1 – Servicii catering.

Serviciile de catering, respectiv hrana pentru cei 185 de elevi beneficiari participanţi la stagiile de practica pe o durata de 23 zile, 2 mese / zi (prânz si cina), apa, ceai si cafea, pentru un număr de 4.255 zile (185 elevi * 23 zile) care fac obiectul achiziției sunt necesare derulării activității A.6. – Furnizarea de stagii de practică, Subactivitatea A. 6.3. – Susținerea
și derularea stagiilor de practică. Durata de 23 zile este calculata pentru o medie de 130 de ore de practica (conform planurilor cadru pentru profilurile din domeniul construcțiilor), 6 ore / zi, adăugând o zi pentru ziua de sosire.

Valoarea estimata: 25,00 lei fără TVA / zi, respectiv 106.375,00 lei fără TVA.

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele este Mun. Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud. Alba, cod poștal 510170, România, sau prin email la adresa : scmarinexsrl@yahoo.com