Proiect POCU

Categorii
Achiziții

Servicii de consiliere și orientare profesională pentru 185 elevi

Obiectul achiziției este reprezentat de: Servicii de consiliere și orientare profesională pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 79634000-7 – Servicii de ocupare şi orientare profesională.

Serviciile de consiliere și orientare profesională care fac obiectul achiziției sunt necesare derulării activității A.5. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, Subactivitatea A.5.1. Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională.

Valoarea estimata: 550,00 lei fără TVA / elev, respectiv 101.750,00 lei fără TVA.

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele este Mun. Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud. Alba, cod poștal 510170, România, sau prin email la adresa : scmarinexsrl@yahoo.com